Szabadon 30 Éve Közép-Európában

Nagy nemzetközi társadalomtudományi emlékkonferencia

me150

Az évfordulós emlékkonferenciák fő célja

Az emlékkonferencia képet ad a magyar és a közép-európai rendszerváltások történetéről (1988-1991) és ennek örökségéről, arról, hogy mit őriztünk meg belőle és mit haladtunk meg a közép-európai rendszerváltozások óta eltelt időben, 10, 20, 25, 30 évben. Hogyan alakult a világ, Európa és benne mi? A rendezvény megvalósulásával egyszerre több feladatot is teljesít: tudományos-, ismeretterjesztő-, tényfeltáró- és elemző funkciókat, valamint az országimázs építését. Mindezt nemzetközileg elismert tudósokkal és közéleti szakemberekkel, politikusokkal, a tudományos munka szakszerű, a valóságot tisztelő eszközeivel és módszereivel. A konferencián elhangzott előadások anyagát rendszeresen megjelentetjük egy kétnyelvű reprezentatív könyvben. A legjobb tanulmányokat angol nyelven is publikáljuk régiónk legpatinásabb angol nyelvű társadalomtudományi folyóiratában, a Central European Political Science Review-ben (www.cepsr.eu). A konferenciáról általában hírt ad több magyar és nemzetközi hírforrás, média, tévécsatorna is. A rendezvény egyszerre hivatott erősíteni szabadságszeretetünket, európai és nemzeti identitásunkat, toleráns vitaszellemünket, szabadsághoz való örök ragaszkodásunkat és demokratikus politikai kultúránkat.

Az eddigi emlékkonferenciák rövid története (2000; 2010; 2015)

Fontosnak tartottuk részletesebben szólni az előzményekről, mert az eddigi konferenciák hagyományt teremtettek és így mintaként szolgálnak a 30 Éve konferenciának is. A rendezvények média-nyilvánosak lesznek, a részvétel meghíváshoz és előzetes regisztrációhoz kötött.

Eddig három évfordulós emlékkonferenciát rendeztünk:

10 Éve Szabadon,
20 Éve Szabadon és
25 Éve Szabadon címmel.

Mindegyik emlékkonferencia fölött a hivatalban lévő köztársasági elnökünk védnökséget vállalt, és írásbeli köszöntőt küldött. A 20 éves éves konferenciákat anyagilag segítette a Konrad Adenauer Alapítvány akkori elnöke, Hans-Kaiser úr. Emellett 2010-ben és 2015-ben önzetlen magántámogatást nyújtott dr. Kossuth Borbála jogász-szociológus is. Ezúton is köszönetet mondunk mindkettőjüknek.

2000-ben a Parlament Felsőházi Termében több civil szervezet közreműködésével egy nagy nemzetközi konferenciát szerveztünk „Tíz Éve Szabadon” címmel. (Főszervező: XX. és XXI. Század Intézet). A feladatom az volt, hogy nemzetközi hírű tudósokat, kutatókat nyerjek meg előadóknak. Az impozáns rendezvény díszvendégének és főelőadójának sikerült megnyernem Zbigniew Brzezinski professzort, aki a nyitóelőadást tartotta. Emellett olyan neves kutatók jöttek el mint L.Whitehead, G.Sartori, L.Morlino stb. A 70 előadóból 30 külföldi és 40 magyar volt. A konferencia sikerét jellemzi, hogy a rendezvényt sokan a politológusi szakmában az évtized konferenciájának nevezték.

2010. november 25-26-ára szerveztem a folytatást, a „20 Éve Szabadon” kétnapos nemzetközi emlékkonferenciát a Mikes KKA-val. A nyitónap az MTA Dísztermében volt, a második az Óbudai Kulturális Központban. A 4 kontinensről több mint 400 fő regisztrált. Meghívásomat 21 ország 70 társadalomtudósa fogadta el, akik pedig nem tudtak személyesen részt venni, elküldték a megjelentetésre szánt előadásuk szövegét. (Orbán Viktor egy temetés miatt nem tudott eljönni, ezért előre megírt előadását Deutsch Tamás olvasta föl). A konferencia 53 tanulmányát egy 600 oldalas kötetben jelentettük meg a Konrad Adenauer Alapítvány segítségével. (Húsz Éve Szabadon – KAS Budapest, 2011; www.huszeveszabadon.com).

2015 novemberében „25 Éve Szabadon” címmel a Parlamentbe szerveztük a harmadik nagy emlékkonferencia első napját, ahol főelőadónak Kövér Lászlót kértük föl. Bár ez nem volt tízes évforduló, mégis olyan erős nyomás nehezedett ránk az öt évvel korábbi konferencia résztvevőitől, hogy összehoztuk a negyedszázados konferenciát is. Akkoriban (is) Magyarországnak sok mondanivalója volt a világ számára, hiszen sikeres gazdasági válságkezelő politikánk nemcsak a nemzetközi közvélemény tisztelete kísérte, de sokak részéről irigység és politikai támadások sorozata, ezért a szakmai közönség nagyfokú érdeklődését is kiváltotta. A Mikes KKA-t munkájában több civil szervezet is támogatta. Komoly finanszírozási nehézségeink ellenére is 17 külföldi és 47 magyar kutató tartott előadást többszáz hallgató előtt. Az első napot az Országház Felsőházi termébe szerveztük Kövér László elnök úr jóvoltából, a másodikat pedig a Kossuth Klubba.

Előadóink

20 éve szabadon konferencián

Báthory János, Berényi Zoltán, Bogár László, Bús Balázs, Mikolaj Czesnik, Csath Magdolna, Csákó Mihály, Csáky Pál, Csepeli György, Deutsch Tamás, Arolda Elbasani, Fricz Tamás, Galló Béla, György István, Adrian Hatos, Hende Csaba, Hoffmann Rózsa, Hosszú Hortenzia, ifj. Lomnici Zoltán, Daniela Irrera, Jody Jensen, Jeszenszky Géza, Carlos Flores Juberias, Hans Kaiser, Kenessey Csaba, Kiszelly Zoltán, Kósa András László, Kossuth Borbála, Kroó Norbert, Lentner Csaba,Matolcsy György, Miszlivetz Ferenc, Leonardo Morlino, Murányi István, Nagy Levente, Padányi József, Pankucsi Márta, Pokol Béla, Lia Maria Pop, Pozsgay Imre, Prazsák Gergő, Juan Rodolfo Rivera Pacheco, Vladimir Olegovich Rukavishnikov, Samu Mihály, Salamon László, Philippe C. Schmitter, Schöpflin György, Simon János, Stumpf István, Szabó Máté, Szabó Tibor, Szilágyi Imre, Varga Csaba, Varga-Diósi Viola, Christopfer Walsch, Zárug Péter Farkas, Zétényi Zsolt.

25 éve szabadon konferencián

Bogár László, Becsey Zsolt, Boros Bánk Levente, Andrea Carteny, Csath Magdolna, Csepeli György, Cservák Csaba, Domonkos László, Carlos Flores Juberias, Fricz Tamás, Gazdag Ferenc, Galló Béla, Gulyás László, Arvydas Guogis, Olga Gyárfásova, Hervayné Szabó Gyöngyvér, Jeszenszky Géza, Juhász György, Gediminas Kazenas, Hettyey András, Kántor Zoltán, Kiss J. László, Kondor Katalin, Kossuth Borbála, Lentner Csaba, id. Lomnici Zoltán, ifj. Lomnici Zoltán, Lóránt Károly, Lőrinczné Bencze Edit, Martonyi János, Grigorij Meseznyikov, Pankucsi Márta, Pokol Béla, Lia Pop, Irina Michaela Pop, Adomas Vincas Raksnys, Rózsa Edit, Vladimir Rukavishnikov, Salamon Konrád, Simon János, Stumpf István, Szabó Máté, Szabó Tibor, Szájer József, Szalai Attila, Szapáry György, Szidiropulosz Archimédesz, Szűrös Mátyás, Tálas Péter, Tölgyessy Péter, Varga Csaba, Varga István, Vizi László Tamás, Laurence Whitehead, Zachar Péter Krisztián, Zárug Péter Farkas

Az elmékkonferenciákon elhangzott előadásokat tanulmány-kötetben jelentette meg a CEPoliti Kiadó jóvoltából 2010-ben és 2015-ben is.

A 2020-AS EMLÉKKONFERENCIA PROGRAM-TERVEZETE

Abból indultunk ki, hogy a 2020-as évfordulós születésnap, a közép-európai országok szabadságának 30 éves évfordulója, ami kiváló alkalmat kínál, s egyben kötelez az emlékezésre és az új generáció tanítására. Az eredmények és a feladatok megismerése és megosztása pedig a politikusok és a társadalomtudósok közös kötelezettsége.

A Mikes Kelemen Alapítvány által szervezett „30 Éve Szabadon Közép-Európában” c. két napos nagy nemzetközi konferencia a terveink szerint 2020. február végén vagy március elején kerül megrendezésre, 8-10 civil szervezet együttműködésével. Hagyományaink szerint a rendezvényen az első napon a nyitóelőadás és a főelőadások hangzanak el, a második nap pedig szekciókban folytatódik előadásokkal és hozzászólásokkal. Összesen kb. 60-70 előadás fog elhangozni, angol-magyar tolmácsok segítségével.

A nyitó, plenáris szekciót – ahogy korábban is – az Országház Felsőházi termében tervezzük tartani, ahol délelőtt a magyar közélet vezeti tartanak előadást. Délután terveink szerint öt külföldi és egy magyar előadónk lesz. A fölkértek közismert nemzetközi hírű külföldi társadalomtudósok. Másnap a munka szekciókban folytatódik (kb. 7-8 szekciót tervezünk).

Az egyes előadások nemcsak tematikájukban lesznek sokszínűek, de várhatóan módszertanuk is eltérők lesznek (ami nem gond), mert részben visszatekintenek a történésekre, részben a jelen helyzet elemzésével foglalkoznak, és többen vállalkoznak arra is, hogy alternatívákban fölvázolják a lehetséges jövőt is. Legalább az első szekciót szeretnénk végig filmezni, a dokumentum-érték miatt is.

Meghívott előadók:

Külföldiek:

Laurence Whitehead, Josep Colomer, Tommy Koh, Branko Milanovic, Carlos Flores Juberias Ilan Bizberg, Juan Rodolfo Rivera, Josep Mª Reniu, Inma Szmolka Vida, Farid bin Abedin, Grigorij Meseznikov, Lukasz Kaminski, Andrej Toth, Iveta Reinholde, Ana Toots, Algis Krupavicius.

Magyarok:

Bogár László, Csath Magdolna, Csáky Pál, Csepeli György, Cservák Csaba, Domonkos László, Fricz Tamás, Gazdag Ferenc, Galló Béla, Gulyás László, Hervayné Gyöngyvér, Jeszenszky Géza, Kántor Zoltán, Kiss Gy. Csaba, Kiss J. László, Kiszelly Zoltán, Kondor Katalin, Koltay András, Kósa András László, Koudela Pál, Lánczi András, Lánczi Tamás, Lentner Csaba, Lezsák Sándor, Lóránt Károly, Lőrinczné Bencze Edit, Martonyi János, Murányi István, Pokol Béla, Pröhle Gergely, Salamon László, Sallai János, Schöpflin György, Simon János, Stumpf István, Szabó Máté, Szabó Tibor, Szidiropulosz Archimédesz, Szűrös Mátyás, Tálas Péter, Tóth István János, Tölgyessy Péter, Török Bernát, Varga Csaba, Varga István, Vizi László Tamás, Zachar Péter Krisztián, Zárug Péter Farkas, Zétényi Zsolt.

A rendezvényt méltán nevezhetjük az év egyik legfontosabb társadalomtudományi konferenciájának. A konferencia anyagát könyvben is megjelentetjük. Megjegyezzük azonban, hogy programunk egy tervezet, melynek megvalósítását megcélozzuk, de a kivitelezése – pl. az előadók személye – attól is függ, hogy az időpontokat tudjuk-e egyeztetni, ezért is fontos lenne, hogy pályázatunkról mielőbb döntés szülessen, hogy a szervezőmunkát mielőbb el tudjuk kezdeni. Mint minden konferencián esetében, most is számolnunk kell a menet közben szükséges, kényszerű változtatásokkal is.

A konferencia tematikája

Ha tömören kívánjuk összefoglalni az emlékkonferencia filozófiáját, akkor azt mondanánk, hogy az egyrészt foglalkozik a negyedszázad eredményeivel és gondjaival, másrészt a hogyan tovább kérdésével. Az előadások, referátumok tematikailag e két vonulat valamelyikére épülnek. Az egyes előadások tematikája részben a visszatekintéssel foglalkozna, részben a helyzetelemzéssel és természetesen a tervekkel, a jövővel. Harminc évvel ezelőtt Közép-Európa néhány országában fájdalmas erőszakkal és véráldozatok árán harcolták ki a szabadságot, máshol elég volt az „ökölrázás”, a tömegek erejének felvonultatása, vagy a józan ész diktálta tárgyalás, a belátáson alapuló kompromisszum-készség és a közös törvényalkotási szándék. Az egyes országok a szabadság adta lehetőségekkel sem egyformán éltek, de a szabadság eszméjét normává tették, gyakorlatához mindannyian ragaszkodtak.

Helyszín, logisztika

A „30 Éve Szabadon Közép-Európában” emlékkonferencia kétnapos, az első nap a plenáris ülésé, a második nap pedig a szekcióké. A plenáris ülés az Országház Felsőházi Termében kerül megtartásra, a második nap szekciói pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tervezett 60-70 előadás a résztvevők számára teljes egészében ingyenes és sajtó-nyilvános esemény lesz. A résztvevők a világ egyetemeinek nagyhírű oktatói, kutatói, tudományos munkatársai és hallgatói. Előző két konferencia tapasztalatai alapján a hallgatók között résztvevők száma összesen 3-400 fő között várható. A konferencia résztvevői oktatók és egyetemi hallgatók, szakemberek, gyakorló politika-csinálók, társadalomtudósok, közgazdasági, önkormányzati, kulturális, oktatási szakemberek, történészek, szociológusok, politológusok és politikusok lesznek Magyarországról és külföldről.

Konferencia hozadéka

A konferencia előadásait – szokásainkhoz híven – egy vaskos kötetben jelentetjük meg, külföldiekét angolul, a magyarokét magyarul. A keménykötésű könyv terjedelme kb. 6-700 oldal. Emellett a legszínvonalasabbakat egy angol nyelvű folyóiratban, a Central European Political Science Review külön számában megjelentetjük, mely 2 ezer példányban jön ki. A rendezvény széles sajtó- és médianyilvánosságot kap, ami jelentősen segítheti megértetni Magyarország helyzetét és politikáját. A könyvet puha és keménykötésben is kihozzuk.

Eddigi könyveink:

  • Húsz Éve Szabadon Közép-Európában – Demokrácia, politika, jog (szerk. Simon János) Nemzetközi konferencia 2010. nov. 25-26. CEPOLITI – L’Harmattan, Budapest pp. 576.
  • 25 Éve Szabadon Közép-Európában – Gazdaság, politika, jog (szerk. Simon János) Nemzetközi konferencia 2015. nov. 14-15. CEPOLITI kiadó, Budapest pp. 634.
  • Szabadon 30 Éve Közép-Európában – Demokrácia, politika, jog. várható megjelenése: 2020. november